Vi har fått vår nye beise- og sprøytemaskin fra Ceetec. Panelet føres gjennom maskina der beis sprøytes og børstes på. Etter en runde gjennom ulike tørkesoner, vil tørt panel være klart til å stables og pakkes. Denne maskina vil effektivisere produksjonen, og skape lettere løsninger.