Aebi Schmidt Rudshøgda

Til dette nye prosjektet for S.Ø.R. Entreprenør; Aebi Schmidt på Rudshøgda har vi levert følgende:

Team Slim fullglassvegger