Dokumentasjon for VYRK sine produkter


Definisjoner:

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering.

HMF-dokumentasjon (helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad)
HMF benyttes på varer som ikke faller inn under lovverket for sikkerhetsdatablad.

Ytelseserklæringer
Ytelseserklæringer gir opplysninger om byggevaren og produsent av byggevaren.
Der det finnes en harmonisert produktstandard skal produsent utarbeide en ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er grunnlaget for obligatorisk CE-merking.

Breeam-Nor
Vyrk AS sine treprodukter tilfredsstiller minimumskravene til miljøgifter i Breeam-Nor sin A 20 sjekkliste. I Breeam er det krav om at trevirke skal komme fra en lovlig kilde, og skal ikke stå på CITES-liste. CITES (konvensjon om internasjonal handel med truede og sårbare arter) liste I og liste II inneholder tresorter som er fullstendig vernet.

PANELFDVProduktdatabladProduktinfoSikkerhetsdatabladMiljøYtelseserklæring
Trevirke
Beis/maling
Ferdig produkt
SPILE-ELEMENTERFDVProduktdatabladProduktinfoSikkerhetsdatabladMiljøSertifikater
Trevirke
Lakk/brannlakk
Maling/beis
Fiberduk
«Labank» MDF
Sertifikater
KRYSSFINÉR STANDARDProduktdatabladProduktinfoSikkerhetsdatabladMiljø Sertifikat
Eik, Ask, Gran, Furu, Valnøtt, Bjørk
Lakk/brannlakk
Maling/beis
Sertifikater
KRYSSFINÉR OVERFINERTProduktdatabladProduktinfoSikkerhetsdatabladMiljø Sertifikat
Bjørk, eik, ask, gran, furu, valnøtt
Lakk/brannlakk
Maling/beis
Sertifikater
TRYSIL ANTIBRANNProduktdatabladProduktinfoSikkerhetsdatabladMiljøYtelseserklæring
Fermacell
Lim
UV-lakk
Overfinering
Fiberduk
Sertifikater
KLEDNINGFDVProduktdatabladProduktinfoSikkerhetsdatabladMiljøYtelseserklæring
Trevirke
Maling/beis
Ferdig produkt
LISTVERKFDVProduktdatabladProduktinfoSikkerhetsdatabladMiljøYtelseserklæring
Trevirke
Maling/beis
Ferdig behandlet
GULVFDVProduktdatabladProduktinfoSikkerhetsdatabladMiljøYtelseserklæring
Magnum
Woodline