Dokumentasjon for VYRK sine produkter


FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering.

Salgs og leveringsbetingelser 
Les våre salgs og leveringsbetingelser her.

Ytelseserklæringer
Ytelseserklæringer gir opplysninger om byggevaren og produsent av byggevaren.
Der det finnes en harmonisert produktstandard skal produsent utarbeide en ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er grunnlaget for obligatorisk CE-merking.

Breeam-Nor
Vyrk AS sine treprodukter tilfredsstiller minimumskravene til miljøgifter i Breeam-Nor sin A 20 sjekkliste. I Breeam er det krav om at trevirke skal komme fra en lovlig kilde, og skal ikke stå på CITES-liste. CITES (konvensjon om internasjonal handel med truede og sårbare arter) liste I og liste II inneholder tresorter som er fullstendig vernet.

PANEL FDV Produktdatablad Produktinfo Sikkerhetsdatablad Miljø Ytelseserklæring
Trevirke
Beis/maling
Ferdig produkt
SPILE-ELEMENTER FDV Produktdatablad Produktinfo Sikkerhetsdatablad Miljø Sertifikater
Trevirke
Lakk/brannlakk
Maling/beis
Fiberduk
«Labank» MDF
Sertifikater
KRYSSFINÉR STANDARD Produktdatablad Produktinfo Sikkerhetsdatablad Miljø  Sertifikat
Eik, Ask, Gran, Furu, Valnøtt, Bjørk
Lakk/brannlakk
Maling/beis
Sertifikater
Monteringsveiledning
KRYSSFINÉR OVERFINERT Produktdatablad Produktinfo Sikkerhetsdatablad Miljø  Sertifikat
Bjørk, eik, ask, gran, furu, valnøtt
Lakk/brannlakk
Maling/beis
Sertifikater
Monteringsanvisning
TRYSIL ANTIBRANN Produktdatablad Produktinfo Sikkerhetsdatablad Miljø Ytelseserklæring
Fermacell
Lim
UV-lakk
Overfinering
Fiberduk
Sertifikater
Monteringsanvisning
GLASSVEGGER FDV Montasjeanvisning Produktdatablad Produktinfo Sikkerhetsdatablad
Team Line
Team Slim
Team Basic
Team Safe
KLEDNING FDV Produktdatablad Produktinfo Sikkerhetsdatablad Miljø Ytelseserklæring
Trevirke
Maling/beis
Ferdig produkt
LISTVERK FDV Produktdatablad Produktinfo Sikkerhetsdatablad Miljø Ytelseserklæring
Trevirke
Maling/beis
Ferdig behandlet
GULV FDV Produktdatablad Produktinfo Sikkerhetsdatablad Miljø Ytelseserklæring
Magnum
Woodline