Dokumentasjon

Dokumentasjon2022-08-11T09:50:11+02:00

Dokumentasjon for VYRK sine produkter


FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering.

Salgs og leveringsbetingelser 
Les våre salgs og leveringsbetingelser her.

Ytelseserklæringer
Ytelseserklæringer gir opplysninger om byggevaren og produsent av byggevaren.
Der det finnes en harmonisert produktstandard skal produsent utarbeide en ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er grunnlaget for obligatorisk CE-merking.

Breeam-Nor
Vyrk AS sine treprodukter kan tilfredsstille minimumskravene til miljøgifter i Breeam-Nor sin A 20 sjekkliste. I Breeam er det krav om at trevirke skal komme fra en lovlig kilde, og skal ikke stå på CITES-liste. CITES (konvensjon om internasjonal handel med truede og sårbare arter) liste I og liste II inneholder tresorter som er fullstendig vernet.  

Montasjeveiledning D-kant plater2022-02-03T13:06:57+01:00
Montasjeveiledning plater med Vyrk skinnesystem2022-02-03T13:09:17+01:00
Montasjeveiledning Team Line2022-02-03T13:04:59+01:00
Montasjeveiledning Team Slim2022-02-03T13:03:49+01:00
Salgs og leveringsbetingelser2022-09-30T13:13:42+02:00
YTE 10mm herdet klart glass2022-02-03T12:46:00+01:00
YTE 12mm herdet klart glass2022-02-03T12:45:18+01:00
YTE 15mm herdet klart glass2022-02-03T12:44:23+01:00
YTE 19mm herdet klart glass2022-02-03T12:43:35+01:00
YTE 4mm herdet K-glass2022-02-03T12:49:27+01:00
YTE 4mm herdet klart glass2022-02-03T12:48:41+01:00
YTE 5mm herdet klart glass2022-02-03T12:48:00+01:00
YTE 6mm herdet K-glass2022-02-03T12:47:21+01:00
YTE 8mm herdet klart glass2022-02-03T12:46:39+01:00
YTE innvendig overflatebehandlet panel2022-02-03T12:57:36+01:00
YTE innvendig panel heltre furu/gran, overflatebehandlet2022-03-07T10:09:14+01:00
YTE innvendig panel og spiler heltre eik, lakkert2022-03-07T10:17:48+01:00
YTE innvendig panel og spiler heltre osp2022-03-07T10:13:25+01:00
YTE innvendig panel og spiler heltre osp, lakkert2022-03-07T10:16:20+01:00
YTE innvendig panel og spiler, behandlet ask og bøk2022-02-03T12:50:21+01:00
YTE innvendig panel og spiler, heltre eik2022-03-07T10:14:39+01:00
YTE innvendig panel og spiler, ubehandlet ask og bøk2022-02-03T12:50:52+01:00
YTE innvendig ubehandlet panel2022-02-03T12:57:04+01:00
YTE kledning av gran, overflatebehandlet2022-02-03T12:56:08+01:00
YTE kledning av gran, ubehandlet2022-02-03T12:56:34+01:00
YTE laminert glass 1010.22022-02-03T12:29:39+01:00
YTE laminert glass 1010.42022-02-03T12:27:54+01:00
YTE laminert glass 1212.42022-02-03T12:27:17+01:00
YTE laminert glass 33.12022-02-03T12:42:07+01:00
YTE laminert glass 33.22022-02-03T12:41:19+01:00
YTE laminert glass 33.42022-02-03T12:40:33+01:00
YTE laminert glass 44-62022-02-03T12:36:52+01:00
YTE laminert glass 44.12022-02-03T12:39:53+01:00
YTE laminert glass 44.22022-02-03T12:39:03+01:00
YTE laminert glass 44.42022-02-03T12:38:17+01:00
YTE laminert glass 44.62022-02-03T12:37:35+01:00
YTE laminert glass 44444-82022-02-03T12:26:20+01:00
YTE laminert glass 444444-102022-02-03T12:25:23+01:00
YTE laminert glass 55.12022-02-03T12:36:13+01:00
YTE laminert glass 55.22022-02-03T12:35:33+01:00
YTE laminert glass 55.42022-02-03T12:33:55+01:00
YTE laminert glass 55.4-2022-02-03T12:34:55+01:00
YTE laminert glass 6.8.4.62022-02-03T12:42:55+01:00
YTE laminert glass 66-82022-02-03T12:31:03+01:00
YTE laminert glass 66.22022-02-03T12:33:04+01:00
YTE laminert glass 66.42022-02-03T12:32:22+01:00
YTE laminert glass 66.62022-02-03T12:31:41+01:00
YTE laminert glass 88.22022-02-03T12:30:18+01:00
YTE laminert glass 88.42022-02-03T12:28:57+01:00
YTE laminert herdet glass2022-02-03T12:16:59+01:00
YTE laminert herdet glass 1010.32022-02-03T12:19:08+01:00
YTE laminert herdet glass 1010.42022-02-03T12:18:29+01:00
YTE laminert herdet glass 1212.42022-02-03T12:17:52+01:00
YTE laminert herdet glass 44.22022-02-03T12:24:43+01:00
YTE laminert herdet glass 55.22022-02-03T12:23:57+01:00
YTE laminert herdet glass 66.22022-02-03T12:20:31+01:00
YTE laminert herdet glass 66.2 sc extra-white2022-02-03T12:21:12+01:00
YTE laminert herdet glass 88.22022-02-03T12:19:46+01:00
YTE støydempende glass 44.22022-02-03T12:16:19+01:00
YTE støydempende glass 55.22022-02-03T12:15:43+01:00
YTE støydempende glass 66.22022-02-03T12:14:59+01:00
YTE støydempende glass 88.22022-02-03T12:13:43+01:00
YTE støydempende glass 88.2 sc extra-white2022-02-03T12:14:22+01:00
YTE termorude 4-12-42022-02-03T12:09:13+01:00
YTE termorude 4-12-4 cotswold2022-02-03T12:13:03+01:00
YTE termorude 4-12-4 energi2022-02-03T12:12:23+01:00
YTE termorude 4-12-4 satineret2022-02-03T12:11:38+01:00
YTE termorude 4-12-4 travertino2022-02-03T12:10:24+01:00
YTE termorude 4-12-6.382022-02-03T12:08:17+01:00
YTE termorude 4-15-42022-02-03T11:49:55+01:00
YTE termorude 4-15-4 cotswold2022-02-03T12:07:30+01:00
YTE termorude 4-15-4 energi2022-02-03T12:06:48+01:00
YTE termorude 4-15-4 satineret2022-02-03T11:56:07+01:00
YTE termorude 4-15-4 travertino2022-02-03T11:50:38+01:00
YTE termorude 4-15-6.382022-02-03T11:49:14+01:00
YTE termorude 4-20-4 energi2022-02-03T11:48:35+01:00
YTE termorude 4-24-4 energi2022-02-03T11:47:53+01:00
YTE termorude 6s-15-6-15-6,38e2022-02-03T11:42:31+01:00
YTE termorude 6sa-15-6-15-6,38e2022-02-03T11:47:14+01:00
YTE termorude støydempende sanco phon 50/40 III2022-02-03T11:43:49+01:00
YTE trekledning, brannbehandlet B-s1,d02022-02-03T12:55:36+01:00
Go to Top