Dokumentasjon for VYRK sine produkter


Definisjoner:

FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold)
FDV er en samlebetegnelse for aktiviteter og kostnader (FDV-kostnader) gjennom bygningens totale levetid, fra overtagelse etter nybygging/rehabilitering til riving/sanering.

HMF-dokumentasjon (helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad)
HMF benyttes på varer som ikke faller inn under lovverket for sikkerhetsdatablad.

Ytelseserklæringer
Ytelseserklæringer gir opplysninger om byggevaren og produsent av byggevaren.
Der det finnes en harmonisert produktstandard skal produsent utarbeide en ytelseserklæring. Ytelseserklæringen er grunnlaget for obligatorisk CE-merking.

Breeam-Nor
Vyrk AS sine treprodukter tilfredsstiller minimumskravene til miljøgifter i Breeam-Nor sin A 20 sjekkliste. I Breeam er det krav om at trevirke skal komme fra en lovlig kilde, og skal ikke stå på CITES-liste. CITES (konvensjon om internasjonal handel med truede og sårbare arter) liste I og liste II inneholder tresorter som er fullstendig vernet.

PANELFDVProduct Data SheetProduct InfoSafety Data SheetEnvironmentDoP
Wood
Stain/paint
Finished product
LINEAR RIB ELEMENTFDVProduct Data SheetProduct InfoSafety Data SheetEnvironmentDoP
Wood
Laquer/fire laquer
Paint/stain
Nonwovens
“Labank” MDF
Sertificates
X-VENEER STANDARDProduct Data SheetProduct InfoSafety Data SheetEnvironment DoP
Oak, Ash, Spruce, Pine, Walnut, Birch
Laquer/fire laquer
Paint/stain
Sertificates
PLYWOOD VENEEREDProduct Data SheetProduct InfoSafety Data SheetEnvironment DoP
Oak, Ash, Spruce, Pine, Walnut, Birch
Laquer/fire laquer
Paint/stain
Sertificates
TRYSIL ANTIBRANNProduct Data SheetProduct InfoSafety Data SheetEnvironmentDoP
Fermacell
Adhesive
UV-laquer
Veneer
Nonwovens
Sertificates
CLADDINGFDVProduct Data SheetProduct InfoSafety Data SheetEnvironmentDoP
Wood
Paint/stain
Finished Product
MOLDINGSFDVProduct Data SheetProduct InfoSafety Data SheetEnvironmentDoP
Wood
Paint/stain
Finished Product
FLOORFDVProduct Data SheetProduct InfoSafety Data SheetEnvironmentDoP
Magnum
Woodline