Personvern

Denne personvernerklæringen redegjør hvordan Vyrk AS samler inn og behandler personopplysninger.

Daglig leder ved Vyrk As er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av persondata. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Det er frivillig for personer å oppgi opplysninger med mindre annet er spesifisert. Behandlingsgrunnlaget for personopplysninger er å oppfylle vår avtale med deg, med mindre annet er spesifisert.

Nettbasert behandling av personopplysninger på Vyrk.no
Vyrk AS benytter Google Analytics med formål om å utarbeide statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Denne statistikken kan for eksempel gi svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke enheter som benyttes. Informasjon fra dette verktøyet deles ikke med andre.

Siden IP-adresser kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed en enkeltperson defineres dette som en personopplysning. Før informasjonene lagres og bearbeides i Google Analytics blir opplysningene avidentifisert. Med avidentifisert menes at opplysningene vi samler inn ikke kan spores tilbake til den enkelt bruker.

Informasjon som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Disse opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern av personvernerklæringen og retningslinjer for cookies.

Vi kan endre våre erklæringer vedrørende personvern og cookies fra tid til annen. Dette for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller tilfredsstille behovene til våre kunder, markedsføringspartnere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted.