Åse Omsorgssenter

Til dette flotte prosjektet har vi levert våre edeltrefinér i amerikansk hvit eik, både slette og perforerte.