Brimi Fjellstugu

Velkommen til Brimiland!
Se på dette råflotte prosjektet på Brimi Fjellstugu, hvor naturen bringes helt inn!
Vi har vært så heldige å få levere følgende:
Glattpanel 14x145mm beiset i fargen Skaget