Etterstad VGS

Til Etterstad VGS har vi levert våre beisede finérte plater av bjørk.