Fabrikken på Stange

Til fabrikken på Stange er det satt opp flotte og moderne fullglassvegger New York-style med profiler i aluminium og helglassdør.