Gol Bakeri

Til den flotte nyoppussingen av Gol Bakeri har vi levert følgende:

Liggende glattpanel 14x145mm i fargen Spåtind