TU Skole

Vi har levert våre kryssfinérplate av Bjørk til denne skolen.