Inspirasjon fra Fosstopp hytta ved Vassfarfoten. 

Ta en nærmere titt opp i Tretopphyttene her.