Bleiker Videregående Skole

En utvidelse og ombygging av Bleiker Videregående Skole i Asker sto ferdig i 2022, og vi var så heldige å få levere våre spile-elementer og brann-glassfelt til dette flotte prosjektet.

Vi har levert våre spiler-elementer 24x30mm kryssfinér overfinért med ask på sort akustisk duk.