Kolbotn Skole

Til dette flotte prosjektet, Kolbotn Skole, har vi levert våre spiler av kryssfinér bjørk.
Tusen takk til System 1 for oppdraget.