Vyrk og Nes Almenning blir eiere av Vyrk Brumund AS

Vyrk i Valdres og Trysil skal være med å drifte høvleriet på Brumund Sag sammen med Nes Almenning. De er blant Norges største leverandører på finérte plater og spile-elementer. Samt ferdigbehandlet panel, kledning, listverk og gulv. Vyrk har produksjonslokaler både i Valdres og Trysil. De har nå besluttet å gå inn på eiersiden. De vil være med å drifte Brumund Sag som skal gå under navnet Vyrk Brumund AS.

Nes Almenning som tidligere eide vel 20% av RingAlm AS, har både sagbruk og høvleri utenfor Brumunddal i store produksjonslokaler der. De har valgt å trekke seg ut av RingAlm AS og ønsker heller å styre driften på høvleriet sammen med Vyrk. Driften av fingerskjøtingsanlegget skal driftes gjennom eget selskap, Brumund Trevare.

Vyrk står med en eierandel i Vyrk Brumund AS på 70% og Nes Almenning med de resterende 30%.

Hovedgrunnen til at Vyrk har besluttet å gå inn på eiersiden av nye Vyrk Brumund AS, sammen med Nes Almenning, er for å kunne sikre sine leveranser til Vyrk. Å være med å eie høvleriet skaper også flere muligheter for å kunne utvikle egne produkter. Bedriften ser også viktigheten av å ikke måtte være avhengige av en enkelt leverandør for sine produkter, og ønsker effektivisering i alle ledd.