Arktisk Kultursenter

Vi har levert spiler til dette flotte prosjektet.