Klima+ Øystre Slidre

Vi har fått prege flotte kontorlokaler på Klima+ med våre eikespiler montert på sort bakplate.