Wood Hotel Mjøstårnet

Vi har levert våre produkter til Verdens Høyeste Trehus!
Til flotte Wood Hotel i Mjøstårnet som strekker seg 85,4 meter over bakken har vi vært så heldige å få levere våre flotte spile-elementer.