Vi er veldig stolte av å kunngjøre at vårt produkt, Trysilpanelet, nå blir presentert som en av de nye løsningene på Business Norways plattform! Business Norway er en ledende aktør som fremmer grønne og bærekraftige løsninger og investeringsmuligheter i Norge. Vi er stolte av å bli anerkjent som en del av dette viktige initiativet.

I dagens samfunn er det avgjørende at alle bransjer tar sin del av ansvaret i det grønne skiftet. Byggenæringen spiller en betydelig rolle i kampen mot klimaendringer og miljøødeleggelser. Derfor er det viktig at vi som aktører i byggenæringen tar i bruk bærekraftige og miljøvennlige løsninger for å redusere vår påvirkning på planeten.

En av de største utfordringene i byggevareindustrien er avfallsproblematikken. Hvert år genereres store mengder avfall fra byggeprosjekter, og dette har en negativ innvirkning på miljøet. Derfor har vi utviklet Bærekraftspanelet, en innovativ løsning som tar sikte på å eliminere byggavfall og fremme sirkularitet.

Foto: Jonas Sjøgren – Destinasjon Trysil

Trysilpanelet fra Vyrk er designet med tanke på sirkularitet og bruker resirkulerte materialer i kjernen. Dette betyr at vi kan redusere den negative påvirkningen på miljøet og samtidig skape et eksklusivt og luksuriøst produkt. Panelet er 100% sirkulært og har et unikt returordningssystem som sikrer at materialene blir resirkulert og gjenbrukt.

Vi tror at aktører i byggenæringen har en viktig rolle å spille i det grønne skiftet. Ved å implementere bærekraftige løsninger kan vi redusere avfallsproblematikken og samtidig oppnå økonomiske fordeler. En rapport fra Grønn Byggallianse viser at bærekraftige byggeprosjekter kan føre til kostnadsbesparelser og økt konkurransekraft for aktørene i bransjen.

Vi oppfordrer derfor alle aktører i byggenæringen til å ta del i det grønne skiftet og implementere bærekraftige løsninger. Sammen kan vi bidra til en mer bærekraftig fremtid og redusere vår påvirkning på miljøet.