Trysil Interiørtre, som er blant Norges største leverandører på finérte plater og spile-elementer, omprofilerer seg og endrer navn til Vyrk.

Valdres-bedriften kjøpte i desember 2018 opp 100% av Trysil Interiørtre. I 2020 bestemte de seg for å omprofilere Trysil Interiørtre til Vyrk sitt godt etablerte merkenavn. Grunnen til denne omprofileringen er at begge industribedriftene vil vise frem for markedet en ytterligere effektivisering av begge produksjonslinjer. Videre er utvikling av produktporteføljene viktig å vise frem for et engasjert publikum. Felles profilering gir begge bedriftene en ny giv i markedet, og forsterker og øker verdien av merkevarenavnet Vyrk, sier daglig leder i Vyrk Steinar Lyseng.

Nå blir det økt vekst i Trysil-regionen. Det blir flere valgmuligheter for arkitekter og entreprenører som ønsker særegne, norskproduserte høykvalitetsprodukter i tre. I flere år har Trysil Interiørtre slitt med å holde liv i driften, men etter Vyrk sitt oppkjøp har de hatt stor suksess med bedriftens plate- og spileprodukter. Trysil Interiørtre går nå i overskudd.

Bedriften fokuserer i dag på miljøvennlig trevirke og å drive «grønt». Trevirke blir mer og mer benyttet og etterspurt, og bærekraftige bygg kommer for fullt.

Vyrk lanserer også en oppdatert nettside for å samle begge bedriftene og gi et oppdatert uttrykk.