Kvistfritt panel er i senere tid blitt mer og mer populært, og er ofte sett på som et eksklusivt materialvalg. Det finnes flere ulike fordeler ved å velge kvistfritt, men ofte ligger hovedgrunnen i at man ønsker et renere og mer helhetlig uttrykk. 

Panel uten kvist skaper ofte en rolig atmosfære og et rent uttrykk. Dersom man ønsker et lyst uttrykk som vil kunne vare over tid, så er det ofte lurt å beise eller behandle treverket med en lys farge så tidlig som mulig. Dette er for at påvirkningen av sollys og gulning skal bli så liten som mulig. Allikevel så er det viktig å huske på at alt treverk vil gulne over tid, selv med optimalt med UV-beskyttelse. Når man velger å beise det kvistfrie panelet i en lysere tone, vil man også bevare trefargen som mange ønsker.  

Kvistren sprekkpanel i fargen Zen Sand DD, gir et helhetlig og lyst uttrykk. Hytte: Haugrudbygg AS.

Å beise kvistfri furu vil ofte framheve treets naturlige struktur og mønster, samtidig som spillet i treverket kommer tydeligere fram. Noen paneltyper har mer naturlig mønster i treverket enn andre, og dette vil derfor variere ut i fra valg av treslag. Uavhengig av struktur og mønster i treverket, vil allikevel kvistfri panel kunne gi en glatt og rolig overflate. Ofte velger mange å beholde kvistene i panelet på bakgrunn av at det kan gi treverket og rommet mer liv. Dette valget er variabelt, og veldig opp til hver enkelt og hva som foretrekkes.

Vår egen beisefarge, Beitobrun, på kvistfri faspanel med tydelig struktur i treverket.

Furu er et relativt mykt treslag, og egner seg godt til overflatebehandling. Selv om furu ofte er utsatt for mindre sprekker i kvistene enn mange andre treslag, er det allikevel viktig å tenke på at tre er et levende materiale som påvirkes av både sollys og temperatur.

Ta gjerne kontakt med oss på Vyrk om det er noe du ønsker å vite mer om.