Øvre Torggata

Til dette flotte prosjektet på Gjøvik har vi levert UV-lakkerte finérte plater overfinért med eik til både himling og vegger.

Vyrk Antibrann er også benyttet i himling, spiler på vegg, samt perforerte plater for akustiske fordeler.

Vi takker Ø.M Fjeld og Tøftum Innredning for oppdraget.